Pogoji nagradne igre

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
1. člen
(splošne določbe)
(1)
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre za Mermaid dekico roza barve, ki poteka na Facebook strani Pink Cactus.
(2)
Organizator  nagradne  igre  je podjetje 3Energije d.o.o., za spletno trgovino Pink Cactus (v  nadaljevanju Pink Cactus).
(3)
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh
www.pink-cactus.com
2. člen
(trajanje nagradne igre)
Nagradna igra poteka na Facebook strani Pink Cactus od vključno 28. 1. do vključno 3. 2. 2017.
3.člen
(sodelovanje v nagradni igri)
(1)
Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša  od  18  let,  ki  ima  po  zakonu  in/ali  na podlagi  ustreznega  pooblastila  pravico,  da  zastopa omenjeno mladoletno osebo.
(2)
Uslužbenci  podjetja,  ter  njihovi  najbližji  sorodniki  (vključno  z  življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s podjetjem povezanih  pravnih  oseb  oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.
(3)
Pogoj  za  sodelovanje je,  da  se  sodelujoči  strinjajo  s  pravili  nagradne  igre.  Šteje  se,  da  s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
4.člen
(način sodelovanja v nagradni igri)
(1)
Za sodelovanje nagradne igre je potrebno všečkati FB stran Pink Cactus in sliko, kjer je nagradna igra objavljena.
(2)
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.
5. člen
(cenik)
Sodelovanje je brezplačno.
6. člen
(nagrad)
(1)
Nagrada je roza dekica v obliki repa morske deklice.
(2)
Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva ali izplačljiva v denarju.
Nagrada bo poslana naključno izbranemu nagrajencu najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre.
(3)
Odločitev Pink Cactus glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so
neprenosljive in nespremenljive.
7. člen
(izključitev odgovornosti podjetja 3Energije d.o.o)
Podjetje ni odgovorno  za  kakršnekoli  okvare  omrežja,  ali  posledice sodelovanja preko interneta.
8. člen
(varstvo osebnih podatkov)
(1)
S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre.
(3)
Pink Cactus se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
9. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)
(1)
Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
(2)
Pink Cactus ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.
10. člen
(reklamacije)
(1)
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter  v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@pink-cactus.com ali preko osebnega sporočila na fb strani Pink Cactus.

Ljubljana, 28.1.2017